המחלקה מפעילה מועדון קשישים לגברים ונשים.

סף המשתתפים הוא כ-60 ובמקום מתקיימות פעילויות מגוונות עבור אנשי גיל הזהב.