העמוד בבניה

מה נעשה בביטחון עמנואל

יעקב פרץ- קבט