מחלקת משאבי אנוש במועצה מקומית עמנואל הינה הגוף המועצתי המופקד על קידום תחום משאבי אנוש וכ"א לרבות ניהול מערך העובדים, גיוס, העסקה והשמה. כגוף מטה פועלת המחלקה לטיפוח ההון האנושי ורווחת העובד.

מחלקת משאבי אנוש פועלת לשיפור העשייה המקצועית תוך למידה והתחדשות מתמדת, מספקת שירות מקצועי, יעיל ואמין לעובדי המועצה ולגורמי חוץ, מקפידה על עמידה בלוחות זמנים תוך שמירה על איכות עבודה גבוהה ושביעות רצון העובדים, פועלת להקניית הכלים הדרושים לעובדינו בכדי שעבודתם תבוצע על הצד הטוב ביותר, מעודדת נורמות התנהגותיות להצטיינות העובדים, מקפידה לתת מענה מלא ומכבד לפניות העובדים ושומרת על שקיפות מרבית, פועלת לשיפור והתייעלות בכל תחומי החיים של הארגון, מאתרת ומטפחת עובדים מצטיינים לצד קידום עבודה ערכית ומוסרית כעמוד התווך למצוינות של הארגון כולו.

המחלקה מנהלת בצורה מחושבת ומבוקרת את כל הקשור לשכר, להון האנושי ולקידום תכנית ההתייעלות של הרשות עם הטמעת תרבות ארגונית המבוססת על ערכים, שירות, מקצועיות אתיקה ויושרה.

פעילות המחלקה

 • אחריות לקביעת מסגרות ותקנון כ"א במחלקות השונות, הגדרות תפקידים ופיתוח הידע והמיומנות לעובדים בתחומים ובדרגים השונים ברשות.
 • הגדרת תהליכי עבודה, תוך בשקיפות ושימוש ככתובת מקצועית להנהלת הרשות, לעובדים, למחלקות ולגורמים מוץ עירוניים.
 • אחריות לגיוס, קליטה והשמה של עובדים.
 • אחריות לניוד עובדים ממחלקה למחלקה בהתאם למסלולי הקידום שנקבעו לכל עיסוק בהתאם לצרכי המחלקה, ומתוך ראיה כוללת של צרכי הרשות.
 • אחריות לדיווחי הנוכחות של העובדים.
 • אחריות לטיפול בעובדים פורשים ובעובדים מתפטרים.
 • שילוב מירבי של כח אדם מקצועי ואיכותי למתן שירות אישי לתושב.
 • טיפוח והעצמת המשאב האנושי.
 • הדרכה והשתלמויות לעובדים.
 • טיפול ברווחת העובד.
 • הכנת מכרזים פנימיים/ חיצוניים למשרות פנויות במועצה
 • ניהול תיקים אישיים וטיפול שוטף בתנאי השכר של העובדים
 • קידום תהליכי עבודה חוצי ארגון לייעול ושיפור עבודת המועצה.
 • ליווי מנהלים ועובדים בשיפור היכולת האישית לשיפור הצלחתם בתפקידם.
מירב יצהרי
מנהלת מחלקת משאבי אנוש
09-7927103