להכוונה כללית לקבלת מלגות לימודים, ניתן להיכנס לאתר זה.

 

בנוסף המועצה מפעילה מערך מלגות בשיתוף עם גורמים שונים. יש לעקוב אחר הפרסומים בעיתון המקומי ובלוחות המודעות. התבחינים הבסיסיים לקבלת מלגה מצויים במסמך זה, וכן הטופס אותו צריך למלא.