ממונה חופש המידע ברשות

לוי שקולניק

טלפון: 09-7927113

פקס: 09-7921503

דוא"ל: [email protected]