נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית כפי שנקבע על ידי משרד הפנים.

תבחינים להקצאות כפי שנקבעו בישיבת המועצה ב-17.3.2020.