מי שדירתו ריקה, יכול לקבל פטור חד פעמי ומוגבל בתנאים מסוימים.

יש למלא את הטופס ולהגישו למחלקת הגבייה, וזו תבחן את הזכאות לפטור החלקי.