סייעות רפואיות לילדים הלומדים בחינוך הרגיל

מרכזת: 

חמוטל בוסי
גיל הרך ורכזת וועדות זכאות אפיון ושיבוץ

מי אנחנו: מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע לביצוע הטיפולים הנדרשים במהלך שעות הלימודים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים. אוכלסיית היעד: ילדים הלומדים בגן החל מגיל 3 ועד לגיל שבו הם מגיעים לעצמאות טיפולית.

תפיסה חינוכית: הקצאת סייע/ת לילדים הזקוקים לכך מהווה אמצעי לחינוך ולתמיכה בתלמיד, לפיתוח עצמאותו לשליטה בטיפולים הנדרשים לו בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי. סיוע זה מתלווה לאחריות ההורים בחינוך לעצמאות בטיפול, לצוות המרפאה המטפלת ולתמיכת הצוות החינוכית.

פעילות השירות:

הזכאים לסייעת:

* תלמידים הזקוקים על פי אישרו מרופא, לטיפולים פולשניים בשגרה.

* תלמידים הזקוקים להשגחה למניעת מצב מסכן חיים (ע"פ קריטריונים המאושרים על ידי משרד החינוך)

על מנת לממש את הזכות יש לפנות למחלקת החינוך עם חוות דעת של רופא מומחה בתחום בו נדרש הסיוע בלבד, אשר לא עברו 6 חודשים מזמן הנפקתה.

במקרים של סיוע בטיפולים פולשניים יש להביא גם חוות דעת תפקודית.

הזכאות לסייע/ת כולל גובה שעות הסיוע, נקבעת בוועדה משותפת למשרד החינוך ומשרד הבריאות ומותנת באישורו.

סיום הסיוע ידון בכל מקרה ומקרה, ומשתנה על פי המצב הרפואי והתקדמות העצמאות בטיפול, ומותנה בגיל.