​פרויקט תלושי מזון ביטחון תזונתי

 

ביוזמתו של שר הפנים הרב אריה דרעי, אושר פרויקט לחלוקת תלושי מזון למשפחות למימוש בחנויות רבות ברחבי הארץ, ובעמנואל בנתיב החסד ובצרכניות יוסף את יעקב.

עיקרי התוכנית הן כדלהלן: 

משפחות הזכאיות )וכפי שיפורט להלן( תקבלנה כרטיס נטען בסכום לו הן זכאיות בשלוש פעימות בשלושת החודשים הקרובים.

סכום הזכאות:

  • כל ראש משפחה 300 ₪
  • כל נפש נוספת במשק הבית 225 ₪
  • הסכום המקסימלי לכל חודש הינו 2,400 ₪

הזכאים לקבלת המענק:

  • משפחה שזכאית מטעמי הכנסה ל-70% הנחה ויותר בתשלום הארנונה.
  • אזרחים ותיקים המקבלים קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה, ובנוסף מקבלים גמלת הבטחת הכנסה. הזכאות היא לעד שתי נפשות בבית.

שימו לב: תושב המקבל הנחה מטעמי נכות של 80% לא יהיה זכאי לקבלת תווי המזון, אלא אם כן יראה שהוא זכאי להנחה של 70% לפחות מטעמי הכנסה.

חשוב לציין שכל זה יקבע לפי הנתונים הקיימים במחלקת הגביה במועצת עמנואל, כך שמשפחה שלא השתנו הנתונים שלה מאז שהגישה בקשה להנחה בארנונה, אינה צריכה לעשות דבר, ותקבל את התלושים לביתה ע"י שליח בתקופה הקרובה. אך משפחה שנולד לה ילד נוסף מאז שהגישה את הבקשה ולא עדכנה את מחלקת גביה במועצה מכל סיבה שהיא, מומלץ לעדכן את המחלקה בהקדם.

לצורך חישוב ההכנסה המזכה ב-70% הנחה בארנונה ובתלושי המזון, ניתן לבחור בין ההכנסה הממוצעת בחודשים 10-12 2019; או 10-12 2020, או ממוצע ההכנסה בשנת 2019 או ממוצע ההכנסה בשנת 2020.

בנוסף ישנם חריגים אשר זכאים גם כן למענק וכדלהלן:

  • משפחה אשר אינה רשומה במועצה כזכאית להנחה בארנונה, אך עומדת בכללים של הנחה בגובה 70% ומעלה לו הייתה מגישה בקשה, תוכל למלא טופס זה או טופס זה ולשולחו במייל, או בטופס מקוון, ולפנות למועצה על מנת להיכלל בפרויקט זה.
  • תושב שאינו רשום כתושב רשות מקומית כלשהיא, יוכל לפנות למשרד הפנים כדי להיכלל בפרויקט (דרכי הפניה יפורסמו באתר משרד הפנים ונפרסמן לכשיפורסמו) .

בהתאם לכך משפחות שעדיין לא העבירו את כתובתן לישוב במשרד הפנים, והכתובת הרשומה הינה ברשות מקומית אחרת יצטרכו לפנות לרשות המקומית בה הם רשומים כדי להיכלל בפרויקט זה.

המועד להגשת הבקשה הינו עד 14 יום לפני מועדי הפעימות כפי שיופרטו להלן.

 

מצ"ב טבלת ההכנסות המזכות למענק:

הכנסה חודשית ממוצעת בשנת 2020

מספר נפשות

2,889

 1

4,334

 2

5,027

 3

5,720

 4

7,239

 5

8,795

 6

11,821

 7

13,568

 8

15,316

 9

  1,702 ₪ לנפש

   10 ומעלה

 

מועדי חלוקת התווים:

  • פעימה ראשונה בין ח' שבט תשפ"א (28/01/2021) לבין כ"ט שבט תשפ"א (18/01/2021)
  • פעימה שניה בין י"ג אדר תשפ"א (25/02/2021) לבין ה' ניסן תשפ"א (18/03/2021)
  • פעימה שלישית בין כ' אדר תשפ"א (4/03/2021) לבין י"ב ניסן תשפ"א (25/03/2021)

שימו לב! בכל פעימה לא יחולקו תווים חדשים אלא התו הינו נטען ובכל פעימה הוא יוטען מחדש.

הגשת בקשה באיחור:

תושב שלא הגיש בקשה במועדים הללו יהיה זכאי להגיש בקשה עד לתאריך י' באייר תשפ"א (22/04/2021) ואם יתברר שהינו זכאי יקבל את סכום זכאותו בגין שלושת הפעימות בחלוקה שתהיה בין ט' סיון תשפ"א (20/05/2021) לבין ל' בסיון תשפ"א (10/06/2021).

 

                                                                   בברכה

           הרב אריה דרעי                            הרב אליהו גפני                            הרב יצחק חודרה

               שר הפנים                                   ראש המועצה                     יו"ר סיעת ש"ס וחבר המועצה  

 

בקישור עמוד מידע של משרד הפנים בנושא תלושי המזון.