טבלת אנשי קשר - קניין
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
אורן עמר קניין 09-7927228 [email protected]

תפקידי הקניין הנם:

לאתר ספקים בעלי רמות ביצוע מתאימות באיכות, זמינות ובמחיר.

לנהל את תהליך הרכש והאספקה.

לנהל את הקשר מול הספקים ולבקרם.

בין היתר תחת אחריותו של הקניין - הוצאת הזמנות רכש, ניהול ספר ספקים וספר יועצים