מספר

שם ראש המועצה

תקופת כהונה

1

הרב אליהו מירב

1985-1990

2

הרב שמואל זייבלד

1990-1995

3

הרב שמואל לנזה

1995-1998

4

הרב אבנר מעטוף

1998-2000

5

הרב יששכר פרנקנטהל

2000-2004

6

הרב אבנר מעטוף

2004-2005

7

הרב ישעיה ארנרייך

2005-2009

8

הרב עזרא גרשי

2009-2013

9

הרב עזרא גרשי

2013-2018

10

הרב אליהו גפני

2018-היום