תכנית הפעלה - בשיתוף מפעל הפיס

 

בשנת 2020 המועצה החלה להפעיל תכנית יחודית לבחורי הישיבות בשיתוף מפעל הפיס, ובמסגרתה נעשים פעולות שונות בתחומי רווחה וקהילה.

התכנית כוללת כמה וכמה מרכיבים יחודיים אשר פותחו על ידי מחלקת החינוך, ובין השאר ימסרו הרצאות, יצאו לטיולים, יערכו הופעות ויתקיימו מסיבות.