בהקמה

 

  • החברה הכלכלית עמנואל בע"מ
  • מרכז קהילתי עמנואל