הגידול המואץ שעמנואל נמצאת בו בשנים האחרונות מחייב אותנו לבצע היערכות מהירה של כל מערך המבנים והשירותים הפיזיים שאנו מספקים לתושבים. במסגרת זו המשכנו השנה בקידומם של פרויקטים רבים ומגוונים. 

כשמסתכלים על הפרויקטים הרבים, חשוב לשים לב לכך שבשונה מחברה יזמית העוסקת אך ורק בתחומי הייזום וההקמה, למועצה אין את הפריווילגיה או המשאבים הכלכליים לביצוע פרויקטים אלו במנותק מהעבודה השוטפת שגם היא מאומצת ושואבת מאוד וכל העת עלינו לאזן בין צורכי ההווה לתשתיות העתיד ההולך ומתקרב ולהצליח לתת את המענים לשניהם בו זמנית.

בעמוד זה תוכלו להתרשם מהפרויקטים שבוצעו בשנים האחרונות ומפרויקטים שבשלבי ביצוע כיום.

פרויקטים:

בניית מרכזי חירוםמרכז חירום

בשעה טובה החלו העבודות להקמת מרכז החירום שירכז את כל פעילות הביטחון והחירום במועצה לרבות: ביטחון שוטף, שיטור קהילתי, רפואה והצלה, הדרכה ועוד.

היקף הפרויקט: 1,500,000 ₪.

צפי לסיום העבודות: אדר תשע"ט.

כביש גישה

כביש גישהלאחר עבודה במשך שנים ארוכות, פגישות, תיאומים ולחצים, החלו לבסוף העבודות על כביש הגישה לעמנואל. במסגרת העבודות קורצף הכביש הישן והסדוק והוא למעשה נסלל מחדש תוך הרחבת שוליים, התקנת מעקות בטיחות, ביצוע תחנות הסעה ומדרכות חדשות, תאורה חדשה ומשופרת והסדרי בטיחות נוספים.

צפי לסיום העבודות: חשוון תשע"ח.

אמדן עלויות הפרויקט 10,000,000 ₪ (מבוצע על ידי חברת "נתיבי ישראל"). מהלך חשוב לא פחות הוא העברת הכביש לאחזקתה של נת"י באופן קבוע מכאן ואילך לרבות טיפול בכל הליקויים והמפגעים שיתגלו בו בעתיד.

תוספת כיתות בבית ספר אוהל רחל

תוספת כיתות בבית ספר אוהל רחלבמסגרת תקציב שהתקבל לסיוע למוסדות חינוך, ביצענו תוספת של כיתות ללימוד פרטני בבית ספר אוהל רחל, ובנוסף שיפרנו את חזותו החיצונית של המבנה ופתרנו בעיות איטום שהיו במקום.

היקף הפרויקט: 275,000 ₪. הפרויקט הסתיים.

שישה גנים ומעון

פרויקט הדגל של הקמת מעון יום חדש בגודל של כ-350 מ"ר ועוד שישה גני ילדים במגרש 305 (ליד אתר רבקה) הושלם ולאחר ביצוע המכרז נבחר קבלן זוכה. בימים אלו החלה העבודה באתר.

היקף הפרויקט: 11,500,000 ₪. סיום משוער: אלול תשע"ט.

בית ספר חבדבית ספר חב"ד

מצבו העגום של בית ספר חב"ד בו לומדים התלמידים כיום בקרוונים שמצבם בכי רע, הוביל אותנו להחלטה לצאת לתכנון של מבנה בית ספר חדש בהתאם לאישור פרוגרמה שהתקבל. התכנון הסתיים והפרויקט מוכן למכרז. נכון להיום עדיין לא פורסם מכרז לביצוע בשל העובדה שטרם התקבל  האישור התקציבי ממשרד החינוך (למרות שישנה הכרה בצורך והתוכניות האדריכליות אושרו זה מכבר).

היקף הפרויקט: 10,500,000 ₪.

3 גני ילדים יסודי התורה3 גני ילדים יסודי התורה

גם בפרויקט זה קיבלנו אישור הכרה בצורך ויצאנו לתכנון להקמת שלושה גנים שיסייעו בקליטת הילדים הרבים שהרשות מתברכת בהם ושעוד צפויים להצטרף במסגרת גלי האכלוס הבאים בע"ה. התוכניות לפרויקט אושרו במשרד החינוך וכעת ממתינים להרשאה תקציבית כדי להשלים את מסמכי המכרז ולפרסמם. היקף הפרויקט: 2,500,000 ₪.

מרכז קהילתי

פרויקט המרכז הקהילתי נקלע לקשיים בשל התחלפות הצוות המתכנן (אדריכל ומנהל פרויקט) אולם שיפוץ אהלי יעקבהועבר לתכנון פנימי על ידי מהנדס המועצה. בימים אלו הועברו התוכניות למתכננים להמשך תכנון ואנו מקווים כי הן יושלמו במהרה והמכרז יתפרסם בראשית בחודש טבת תשע"ח.

היקף הפרויקט: 4,700,000 ₪. צפי לתחילת הבניה: אדר תשע"ט.

שיפוץ ת"ת אהלי יעקב

במסגרת תקצוב מיוחד לשיפוץ מוסדות חינוך, בוצע שיפוץ יסודי של ת"ת אהלי יעקב, במסגרתו חודשו המבנה וסביבתו לרבות ריצופים, צבע, הצללות, עבודות נגרות ומסגרות, פיתוח ונוי ועוד.

היקף הפרויקט: 880,000 ₪. הפרויקט הסתיים.

מצלמה טרמית פרויקטים שונים בביטחון:

  • שיפוץ ש.ג. – מבנה הש.ג. שופץ והוכשר לביצוע עבודת השמירה השוטפת על הכניסה הראשית ליישוב.
  • רכב כיבוי חדש – קיבלנו רכב כיבוי חדש מסוג רותם במקום הכבאית הישנה של המועצה.
  • מצלמה טרמית – הותקנה מצלמה טרמית (זיהוי מבוסס חום) לתצפית כלפי הצד הדרומי של היישוב כדי לשפר את האיתור והמניעה של התקרבות גורמים עוינים לגדר.
  • גדר לבריכה – במסגרת פרויקט חברת ערים ועל מנת לשפר את השירות לתושבים, הצלחנו לקבל התחייבות וביצוע של קיר תומך לבריכת השחיה וכן גדר מתכת אסטטית על כל הצד המערבי. כל זאת יחד עם עבודות פיתוח נרחבות אפשרו לנו לפתוח את עונת הרחצה במועד וברמה גבוהה ביותר.

גדר לבריכהאומדן היקף הפרויקט: 1,200,000 ₪. הפרויקט הסתיים.

קו ביוב גרביטציוני

התנענו מחדש את פרויקט תכנון קו ביוב גרביטציוני. מדובר בתכנון שהשלמתו תאפשר את התרחבות עמנואל לכיוון צפון תוך מתן פתרון הנדסי לניקוז השפכים מהשכונות החדשות העתידות להיבנות במקום וכן לאזור התעשיה החדש שאנו עמלים על אישורו בימים אלו.

קו ביוב גרביטציוניהפרויקט נעשה בליווי ובתקצוב של משרד השיכון ולאחר השלמת התכנון נפעל לגיוס המימון הנדרש לביצוע בשטח.

הנגשת בית פיס לקשיש ומרכז חירום

לרווחת אוכלוסיית הקשישים והמוגבלים בניידות השלמנו את הנגשת בית הפיס לקשיש ומרכז החירום, לרבות שירותים מונגשים, מעקות, הרחבת פתחים, חניות ועוד – הכל בהתאם לדרישות הנגישות המחייבות.
היקף הפרויקט 132,000 ₪. הפרויקט הסתיים.

פרויקטים תחבורתיים

פרויקטים תחבורתייםאפיינו את נושא התחבורה ביישוב כרכיב חשוב להתפתחות וכחשוב מבחינה בטיחותית והכנסנו יועץ תחבורה העובד עם הרשות על מספר פרויקטים בתחום התחבורה. תוצרי עבודתו צפויים להתקבל בחודשים הקרובים ויהפכו בע"ה לפרויקטים לביצוע במהלך שנת העבודה הבאה.

שיווקי משרד השיכון

לאחר פעילות לובינג רחבה הצלחנו להביא לאישור מדיני ושיווקן של 166 יח"ד חדשות  בעמנואל על ידי משרד השיכון. כמות זו מורכבת מ-50 יח"ד צמודות קרקע כהמשך פרויקט "רמת עמנואל", ו-116 יח"ד נוספות בבניה רוויה בסמוך להן. העבודות לפיתוח השכונה כבר החלו ואנו מקווים שהליך השיווק ובחירת הקבלן הזוכה יצליח ובניית השכונות החדשות תחל במהלך שנת העבודה הקרובה.

פרצלציה

הושלם תהליך תכנוני מורכב של תיקון גבולות המגרשים ביישוב, זאת לאחר שנים שבהם היו סתירות וסיבוכים בגבולות מגרשים שיצרו עיוותים וקושי לנהל קודקס מאוחד שעל פיו מתנהלת מח' הנדסה.

פרויקטים יזמייםפרויקטים יזמיים

בה בשעה שאנחנו מקדמים את כל הפרויקטים הציבוריים בתחומי הרשות, אנו פועלים יד ביד עם היזמים השונים העובדים ביישוב במטרה לאפשר להם לבנות בצורה המהירה והיעילה ביותר, תוך שמירה קפדנית על האינטרסים של המועצה והתושבים. 

פרויקטים יזמייםב"ה בשנה החולפת המשיך קצב הבניה המואץ במועצה: קרוב ל-100 יח"ד קיבלו טופס 4 וחלק גדול מהן כבר אוכלס, עוד מאות יח"ד קיבלו היתרי בניה והיתרי עבודות עפר והיד עוד נטויה.