מהנעשה במועצה


לתושבים שלום

להלן עדכון על חלק מהפעילות שביצענו בחודש החולף:

  • הפסקות מים – בשבוע שעבר חווינו הפסקת מים ממושכת ועוד מספר הפסקות מים קצרות. ביצענו תחקיר של נסיבות המקרה והופקו לקחים שיישומם ייקח מספר שבועות וזאת במטרה למנוע מקרים כאלו בעתיד. אני מבקש להודות בשם כלל תושבי המועצה ליואב חסן ולכל צוות מח' שפ"ע שעבדו עד השעות הקטנות של הלילה בתנאים פיזיים קשים עד לפתרון התקלה וזאת על מנת להשיב את אספקת המים לתושבים וכן לשאר עובדי המועצה שנרתמו להתמודדות עם התקלה.
  • פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים – קיימנו פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים ואנשיו לדיון בצעדים לקידומה של עמנואל. מנכ"ל המשרד הורה לאנשי צוותו לטפל בבעיות שהעלנו ובהן: החסמים בהצטרפות המועצה לתאגיד המים והביוב – דבר שעשוי להוזיל את נטל התשלומים מהתושבים, סיוע בכספי פיתוח לפרויקטים שונים במועצה וקידום צעדים לשיפור עבודת המועצה והשירות לתושב.
  • אירועי חג הפורים – ב"ה אנחנו מסכמים חודש מלא בפעילות קהילתית ענפה שהופקה על ידי המרכז הקהילתי ומחלקות המועצה. גם השנה השקענו מאמצים רבים בכך שכל קבוצה תקבל את הפעילות המותאמת עבורה. דגש מיוחד ניתן על פעילות חברתית-חינוכית לנוער דבר שנתן את פירותיו בצורה מוצלחת ביותר.
  • תוכנית מוגנות - בברכת רבני עמנואל החלה לפעול תוכנית מוגנות בבתי הספר בעמנואל. התוכנית נבחרה בכובד ראש לאחר ברור והתייעצויות עם ועד הרבנים. התוכנית המופעלת הינה תוכנית מקצועית ומותאמת שנבנתה ומועברת ע"י עמותת "לתת פה". במסגרת התוכנית משתתפים צוותי החינוך של בתי הספר בסדרת השתלמויות, בהן לומדים הצוותים להעביר בכיתות שיעורים בנושא שיח רגשי והתמודדות ילד במצבי סיכון. עד כה נמסרו למחנכים שני מפגשים ע"י שניאור וולפר, מנכ"ל "לתת פה", ושני מפגשים למחנכות ע"י הגב' שרון, אשת מקצוע בתחום. בנוסף, נערך במסגרת התוכנית ערב חשיפה להורים. את הערב פתח הרב גדסי בדברי ברכה, תוך שהדגיש את חשיבות העיסוק בנושא זה. במהלך הערב נמסרה הרצאה ע"י שניאור וולפר, מנהל התוכנית. מטרת ההרצאה היתה לחשוף את ההורים לתוכנית וליצור את החיבור של ההורים לנלמד במסגרת בתי הספר.

לשירותכם תמיד,
יהודה הנדלר
מנכ"ל המועצה