מהנעשה במועצה חודש תשרי תשפ


תושבי עמנואל היקרים שלום

כניסתי לתפקיד – בשעה טובה התחלתי את תפקידי כמנכ"ל המועצה לפני כשבועיים. בימים אלואני מסיים את החפיפה עם המנכ"ל היוצא והתחלתי בפגישות הכרות עם מנהלי המחלקות ובעלי תפקידים ומשתדל בין הפגישות להכיר גם את יתר העובדים.

שמחתי מאוד לפגוש את מי שכבר פגשתי ואני חש שיש פה אנשים נפלאים ומקצועיים. מייחל שנשכיל בע"ה לעבוד יחד באוירה טובה ובמקצועיות למען עמנואל.

תודה רבה ליהודה הנדלר המנכ"ל היוצא על החפיפה המושקעת ועל כל מה שקידם כאן בתקופה שבה ניהל את המועצה ובהצלחה בדרכו החדשה!

ביקור האגודה לתרבות הדיור – אירחנו לביקור את מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור בישראל ואנשי צוותו. בביקור נתבשרנו כי אושרו 43 (!) בקשות לשיפוץ בניינים בעמנואל (לשם השוואה בכל העיר ירושלים אושרו רק כ-70 בקשות). בנוסף דנו עימם ברעיונות שונים לשיפור מצבם הפיסי של הבניינים בעמנואל באמצעות הקמת וועדי בתים ושיפור תרבות הדיור.

בסיומו של המפגש סוכם על מינוי נציג של האגודה בעמנואל וקידום של המהלכים הללו בשטח.

בהמשך התנדבו אופיר שמחי לרכז את הפרויקט ואיציק חודרה , יוסף לוריא, משה אייזנבך ואושרי רובין לנהל קבוצות בנינים בתוך הפרויקט. יישר כח גדול!

ביום ג' הקרוב יתקיים כנס לכל וועדי הבתים שאושרו בפרויקט ובו תוצג תכנית הפעולה לביצוע השיפוץ.

כיתת תיכון – עם פתיחת שנה"ל החדשה נוספה כיתה יבילה חדשה ומתוקתקת בתיכון בית יעקב. בשמחה ניתן לומר שהעבודה שבוצעה תחת אילוצים מורכבים בזמן ובמקום הגיעה לידי מוצר מוגמר מצוין. יישר כוח ליואב חסן על ביצוע הפרויקט ולמחלקת הנדסה על התכנון.

כניסת קבלן גינון חדש – בתחילת החודש התחלנו פיילוט על חברת גינון חיצוני. בזמן הקצר שעבר נראה כי השינוי המרענן הביא רוח חדשה של ממש לעמנואל ומרים את רמת הגינון. תודה לטלי דגן ויואב חסן על ליווי הגנן החדש בתפקידו.

מוקד ביטחוני התחלנו! – לאחר שנים של השתדלות בנושא, הצלחנו לאייש את התקן לשרות אזרחי בטחוני אחד ויש עוד 4 בתהליך. המשמרת כרגע חלקית ועם איוש תקנים נוספים היא תתרחב בע"ה.

יציקת מפעל בטון – העבודות להקמת מפעל המחזור הגדול באזור התעשיה מתקדמות והשבוע נוצקה רצפת בטון שעליה עתיד לקום מפעל בטון זמני שיספק את הבטון הנדרש למפעל. זו ההזדמנות להודות לידעיה שוהם על הליווי הצמוד של כל הנעשה באזור התעשיה ומוביל במקום שינוי משמעותי.

דירקטוריון החברה הכלכלית עמנואל – השבוע אושר גם מינוי הקבע של חברי הדירקטוריון של החברה הכלכלית, מהלך שנעשה במסגרת הפעולות להסדרת מעמדה החוקי של החברה ובע"ה יסייע לה גם להרחיב את פעילותה והכנסותיה.

בשעה טובה התקבלה הרשאה לבניית 3 גני ילדים לת"ת יסודי התורה. הפרויקט נמצא בשלבי תכנון אחרונים.

התקיימה ישיבת עבודה עם כלל מנהלי תלמודי התורה ובתי הספר ביישוב ובה הוסבר למנהלים על דרכי המימוש של התקציבים שהמועצה הקצתה למוסדות החינוך. המנהלים הומרצו לבצע את המימוש לפני תום שנת התקציב הנוכחית. יישר כח גדול לאריק קיציס ויעקב לויפר על קידום העניין.

תמריץ לרישום כתובת בעמנואל – השבוע המועצה יצאה בפרסום לתושבים (מצ"ב הפרסום) עם הגרלת פרס כספי לתושבים שיעדכנו את רישום כתובתם כתושבי עמנואל. עניין זה עשוי להגדיל משמעותית את תקציבי משרד הפנים המועברים למועצה.

מערכת הבחירות הארצית עברה ב"ה בשיתוף פעולה מלא בין כלל הגורמים בעמנואל. משמח לראות את נציגי כל המפלגות עובדים יחדיו על רשימות המצביעים וממריצים את האנשים לצאת להצביע. אחוז ההצבעה בעמנואל לכנסת ה-22 עומד על 73.24% לעומת 72.68% בבחירות לכנסת ה-21.

 

בברכה,

יוסף דיין

המנכ"ל הנכנס