רישום למאגר היועצים

חברה כלכלית

חברה כלכלית
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא השכרת מתקנים פומבי 01/08/2021

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא לארגונים להגיש בקשה למלגות לימודים עבור סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ב פומבי 22/11/2021 30/12/2021
קול קורא מתן רשות שימוש בתמורה סמלית במבנים שבבעלות המועצה פומבי 11/11/2021 11/12/2021

עבור לארכיון המכרזים