רישום למאגר היועצים

רישום למאגר הספקים

החברה הכלכלית

החברה הכלכלית
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא השכרת מתקנים פומבי 01/08/2021

עבור לארכיון המכרזים