רישום למאגר היועצים

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם פומבי 14/09/2021 05/10/2021

עבור לארכיון המכרזים