פרסום מודעת דרושים

דרוש תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש.ה עובד.ת משרד אחראי.ת ומסור.ה 26/01/2022 26/02/2022
דרוש.ה מלמד.ת 19/01/2022 19/02/2022
דרושים.ות נאמני.ות כשרות 19/01/2022 19/02/2022

עבור לארכיון דרושים