חוק חופש המידע

במסגרת חוק חופש המידע התשנ"ח 1998 ותקנות חופש המידע התשנ"ט 1999, ניתנת האפשרות לכל תושב ואזרח לקבל מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות הציבורית - בהתאם להוראות החוק.

קבלת המידע

  • קבלת המידע מתאפשרת באמצעות פניה בכתב לממונה חופש המידע ברשות באחד מאופני הגשת בקשה למידע.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות, הרשות אינה מעבדת את המידע לפי צרכיו של המבקש.
  • החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה במועצה. במקרה שהחליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב. הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

אגרת מידע

ממונה חופש המידע ברשות

שלום רייכמן

טלפון: 09-7927113

פקס: 09-7921503