הדף בהקמה

 

ממונה חופש המידע ברשות:

יעקב לויפר
עוזר ראש המועצה