רישום למאגר היועצים

רישום למאגר הספקים

החברה הכלכלית

החברה הכלכלית
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
שיפוצי קיץ למוסדות חינוך חיצוני 09/06/2022 21/06/2022
פקח.ית בניה חיצוני 23/05/2022 09/06/2022
ביצוע עבודות פיתוח וסלילה - ככרות הגר"א הבעש"ט - עמנואל פומבי 06/05/2022 25/05/2022
מנהלת מעון חיצוני 13/01/2022 27/01/2022
אספקת מיכלי אצירה במועצה מקומית עמנואל חיצוני 15/12/2021 30/12/2021
קול קורא לפריסה, התקנה, הפעלה וניהול של עמדות טעינה (AC) לכלי רכב חשמליים בעמנואל חיצוני 12/12/2021 19/12/2021
לאספקת ציוד, ריהוט ומתקני חצר למעון דובדבן במועצה מקומית עמנואל פומבי 11/08/2021 18/08/2021

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פקח.ית בניה חיצוני 23/05/2022 09/06/2022
מזכיר.ת בית ספר פנימי 23/05/2022 31/05/2022
איתור גזבר/ית לתקופה קצובה פומבי 09/05/2022 17/05/2022
פקח.ית בניה פנימי 28/04/2022 05/05/2022
מדריכ.ת נוער בסיכון פנימי 28/04/2022 05/05/2022
פסיכולוג.ית חינוכי.ת פנימי 28/04/2022 05/05/2022
דרוש.ה עו"ס לנערות במצוקה פנימי 16/03/2022 25/03/2022
דרוש.ה מהנדס.ת למילוי מקום זמני חיצוני 09/03/2022 13/03/2022
ניהול יחידת נוער חיצוני 13/02/2022 28/02/2022
פקח.ית חיצוני 27/01/2022 02/03/2022
עו"ס.ית נערות חיצוני 26/01/2022 12/02/2022
קב"ט מוס"ח פנימי 17/01/2022 24/01/2022
מנהל.ת יחידת נוער חיצוני 05/01/2022 21/01/2022
מנהל.ת יחידת נוער פנימי 15/12/2021 21/12/2021
מנהל.ת מחלקת בטחון וחרום חיצוני 23/08/2021 09/09/2021
מנהל-ת אזור תעשיה חיצוני 23/08/2021 09/09/2021
פסיכולוג.ית חינוכי.ת פנימי 12/07/2021 19/07/2021
יועצ.ת לקידום מעמד האישה פנימי 12/07/2021 19/07/2021
אחראי.ת למניעת הטרדות מיניות פנימי 12/07/2021 19/07/2021
מנהל/ת מעון יום פנימי 04/07/2021 11/07/2021
מנהל.ת כללי.ת חברה כלכלית חיצוני 02/05/2021 11/05/2021
אב.אם בית מועדונית חיצוני 26/04/2021 06/05/2021
מדריכ/ה מועדונית בנים חיצוני 26/04/2021 06/05/2020
עובד.ת למחלקת התחזוקה חיצוני 26/04/2021 06/05/2021
אב/אם בית מועדונית בנים פנימי 18/04/2021 25/04/2021
מדריכ/ה מועדונית בנים פנימי 07/04/2021 15/04/2021
מהנדס/ת המועצה חיצוני 08/03/2021 18/03/2021
דרוש/ה פקח/ית בניה חיצוני 01/03/2021 14/03/2021
פקח/ית בניה פנימי 17/02/2021 25/02/2021
מנהל/ת מחלקת GIS ומידע הנדסי פנימי 23/12/2020 12/01/2021
מנהל/ת מחלקת חינוך פנימי 09/12/2020 16/12/2020
מוקדן/ית פנימי 30/11/2020 07/12/2020
דרוש/ה אחראי/ת ניקיון הישוב חיצוני 28/10/2020 05/11/2020
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות למרכז הקהילתי חיצוני 22/10/2020 05/11/2020
דרוש/ה אחראי/ת ניקיון הישוב פנימי 13/10/2020 20/10/2020
מהנדס/ת המועצה חיצוני 13/09/2020 25/10/2020
מהנדס/ת המועצה חיצוני 16/08/2020 27/08/2020
עובד/ת סוציאלי/ת נערות במצוקה חיצוני 29/07/2020 09/08/2020
מזכיר/ת מחלקת ביטחון פנימי 29/06/2020 06/07/2020
עובד/ת סוציאלי/ת נערות במצוקה פנימי 29/06/2020 06/07/2020
פקח/ת בניה חיצוני 10/06/2020 18/06/2020
מנהל/ת יחידת נוער חיצוני 01/06/2020 07/06/2020
פקח/ת בניה פנימי 21/05/2020 28/05/2020
מנהל/ת ספריה פנימי 18/05/2020 25/05/2020
מנהל/ת יחידת נוער פנימי 09/03/2020 18/03/2020
רכז/ת תחום בטחון קהילתי פנימי 09/03/2020 18/03/2020
מנהל כללי לחברה כלכלית חיצוני 23/02/2020 03/03/2020
מנהל/ת יחידת נוער חיצוני 08/12/2019 22/12/2019
מדריכ/ת נוער בסיכון 50% משרה חיצוני 08/12/2019 15/12/2019
מכרז גזבר המועצה חיצוני 14/11/2019 26/11/2019
מכרז לקב"ט מוסדות חינוך חיצוני 14/11/2019 21/11/2019
מנהל כללי - חברה כלכלית חיצוני 25/09/2019 05/11/2019
מדריכ/ת נוער בסיכון חיצוני 19/09/2019 26/09/2019
מדריך קידום נוער פנימי 02/09/2019 09/09/2019
אב/אם בית למועדונית בנים חיצוני 29/08/2019 10/09/2019
מדריכ/ה למועדנית בנות חיצוני 18/07/2019 07/08/2019
מבקר וממונה פניות הציבור חיצוני 18/07/2019 07/08/2019
מזכיר/ת ראש הרשות חיצוני 22/05/2019 30/05/2019
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 07/04/2019 05/05/2019
מבקר/ת וממונה פניות הציבור חיצוני 07/04/2019 05/05/2019
מזכיר/ת לשכת ראש הרשות המקומית פנימי 28/03/2019 04/04/2019
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת פנימי 28/03/2019 04/04/2019
מדריכ/ת נוער בסיכון חיצוני 24/02/2019 04/03/2019
מבקר/ת וממונה פניות הציבור פנימי 19/02/2019 28/02/2019
עובד/ת סוציאל/ית חיצוני 19/02/2019 28/02/2019
מדריכ/ת מועדונית חיצוני 19/02/2019 28/02/2019
עובד/ת סוציאל פנימי 07/02/2019 14/02/2019
מכרז פנימי - מדריכ/ת מועדונית בנים פנימי 05/02/2019 14/02/2019
מדריכ/ת נוער בסיכון חיצוני 31/01/2019 06/02/2019
אב/אם בית פנימי 08/01/2019 15/02/2019
מדריכ/ת נוער בסיכון חיצוני 16/12/2018 24/12/2018
מדריכ/ת נוער בסיכון פנימי 26/11/2018 03/12/2018
מנהל יחידת נוער חיצוני 14/11/2018 22/11/2018
מכרז פנימי - מנהל יחידת נוער פנימי 06/11/2018 13/11/2018
מכרז פנימי - מוקדן פנימי 06/11/2018 13/11/2018

ספקים

ספקים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מערכות מידע פומבי 22/03/2022 02/06/2022
מערכות מידע- מפרט טכני פומבי 22/03/2022 02/06/2022
מתן שירותי איסוף פסולת פומבי 21/02/2022 13/03/2022
מכרז זוטא רכישת ציוד ת"ת חב"ד פומבי 11/11/2021 21/11/2021
קול קורא למכירת כלי רכב פומבי 22/08/2021 02/09/2021
הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות בניה ופיתוח - 3 גנים - עמנואל פומבי 11/08/2021 12/09/2021
קול קורא לרכישת כלי רכב פומבי 01/07/2021 15/07/2021
מכרז מס' 02/21 לאספקת ארוחות צהריים לקשישים פומבי 08/06/2021 21/06/2021
מכרז לביצוע שדרוג מכון השאיבה למים - החלפת משאבות ועבודות חשמל - עמנואל פומבי 30/05/2021 23/06/2021
מכרז מסגרת - ביצוע עבודות בניה, תשתיות, שיפוצים, תחזוקה ועבודות שונות פומבי 02/05/2021 10/06/2021
הפעלת תכניות חינוכיות בתחום איכות הסביבה פומבי 25/04/2021 06/05/2021
אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית עמנואל פומבי 26/03/2021 16/05/2021
ביצוע עבודות פיתוח לשיקום מדרכה - נתיב אור החיים - עמנואל חיצוני 09/02/2021 10/03/2021
מתן שירותי תביעה עירונית למועצה פומבי 27/12/2020 24/01/2021
קול קורא לפרויקט קהילתי בנושא איכות הסביבה - פרסום המרכז הקהילתי פומבי 22/10/2020 12/11/2020
קול קורא להקצאת מקום חניה לרכב שיתופי פומבי 14/09/2020 15/10/2020
קול קורא לארגונים להגיש בקשה למלגות לימודים עבור סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"א פומבי 13/09/2020 01/10/2020
אספקת שירותי מחשוב כולל שרתים שירותי גישה לנותני שירות ולאינטרנט אבטחת מידע וסינון תוכן שירותי טלפוניה שירותי Help Desk ותחזוקת אתרי המועצה פומבי 30/08/2020 17/11/2020
מכרז יועץ משפטי חיצוני 21/06/2020 26/07/2020
ביצוע עבודות עפר, פיתוח ומתקנים להקמת גן קק"ל - מכרז עדכני (פרסום שני לאחר הקפאה בתקופת הקורונה) פומבי 21/04/2020 21/05/2020
קול קורא להקצאת 2 מקומות חניה לרכב שיתופי פומבי 31/03/2020 12/04/2020
שירותי גינון ו/או ניקיון פומבי 27/01/2020 03/03/2020
מכרז 107/19 העתקת מפרץ בעש"ט פומבי 19/12/2019 13/01/2020
מכרז לביצוע שרותי גביה פומבי 29/10/2019 15/12/2019
104/19 - עבודות בנייה של מועדון נוער וספריה בעמנואל פומבי 25/06/2019 31/07/2019
105/19 - עבודות בנייה של הרחבת אולם ספורט פומבי 25/06/2019 31/07/2019
מכרז פומבי מס' 103/19 לביטוח רכוש וחבויות של מועצה מקומית עמנואל לשנת 2019/2020 בתוקף מ- 1.6.2019 בישוב עמנואל פומבי 07/05/2019 22/05/2019
שיקום כביש ברחוב הבעש"ט פומבי 25/02/2019 03/03/2019
מכרז פומבי מס' 102/18/2 - עבודות שיפוץ מסוג חיזוק ותיקון חיפוי אבן במבנה בית הספר נתיב רבבות אפרים בישוב עמנואל פומבי 31/12/2018 10/01/2019
מכרז פומבי מס' 107/2018 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פינוי אשפה באזור התעשייה בישוב עמנואל חיצוני 25/12/2018 13/01/2019
מכרז פומבי מספר 102/18/1 עבודות שיפוץ, חיזוק ותיקון חיפוי של מבנה בית הספר נתיב רבבות בישוב עמנואל פומבי 18/12/2018 27/12/2018
מכרז 106/18 אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות חיצוני 03/12/2018 27/12/2018
מכרז פומבי מס׳: 105/18/2 הזמנה להציע הצעות לאספקת רכב מסוג סוברו פורסטר 4X4 לישוב עמנואל חיצוני 01/11/2018 12/11/2018

החלטות ועדת השלושה לפטור ממכרז

החלטות ועדת השלושה לפטור ממכרז
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
החכרת רכבי ליסינג פומבי 16/01/2022 16/01/2022
פטור ממכרז - מכרז פינוי אשפה משכ"ל פומבי 23/05/2021 23/05/2021
פטור ממכרז - מכרז רכב משכ"ל פומבי 11/02/2021 11/02/2021

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא לארגונים להגיש בקשה למלגות לימודים עבור סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ב פומבי 22/11/2021 30/12/2021
קול קורא מתן רשות שימוש בתמורה סמלית במבנים שבבעלות המועצה פומבי 11/11/2021 11/12/2021
קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם פומבי 14/09/2021 05/10/2021
קול קורא – מינוי יו"ר ועדת ערר ארנונה פומבי 23/05/2021 06/06/2021

חזור למכרזים פעילים