דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
מבקר/ת וממונה פניות הציבור
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת

מבקר/ת וממונה פניות הציבור

-מכרז פנימי-

למועצה מקומית עמנואל

דרוש/דרושה מבקר/ת וממונה פניות הציבור

 

תיאור התפקיד:

 • פיקוח ובקרה על תקינות וחוקיות פעילות הרשות המקומית, לצורך קידום המנהל התקין טוהר המידות, החיסכון והיעילות.
 • ביקורות בתחומים שונים ברשות המקומית כגון: משק, כספים, כ"א, הנדסה, תברואה וכו'.
 • הגשת דוחות ביקורת לראש הרשות המקומית הכוללים חומר רקע, עובדות, ממצאים, מסקנות והמלצות
 • גיבוש תכנית ומעקב אחר שיפורים ותיקון ליקויים שנחשפו בדוחות הביקורת.
 • תכנון תכנית הביקורת השנתית.
 • מעקב ובקרה על הטמעת התכנית.
 • אחריות על בירור תלונות הציבור המוגשות כנגד הרשות, על פי חוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור).

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון , או לחילופין בעל עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית , תשנ"ב – 1992 ובאישור הממונה על המחוז.

ניסיון מקצועי:

 • 7 שנות ניסיון שמתוכן שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת
 • בעל/ת ניסיון בתחום המוניציפאלי – יתרון

כישורים אישיים:

 • אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה
 • ותפיסה, כושר למידה, סמכותיות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב
 • ובעל פה, נשיאה באחריות, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יחסי
 • אנוש טובים, יכולת ארגון ותכנון.

דרישות נוספות:

 • אינו/ה חבר/ה בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
 • לא כיהנ/ה כחבר מועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות
 • לא היה מועמד/ת בבחירות האחרונות לרשות המקומית.
 • הכרת פקודות העיריות וחוקים ותקנות הדרושים לביצוע עבודת הביקורת.
 • לא הורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון.

היקף משרה:

 • 25% מבקר המועצה
 • 25% ממונה פניות הציבור

כפיפות:

מנכ"ל המועצה

 

 

פניות בצירוף קורות חיים + תעודות רלוונטיות יש להגיש למחלקת משאבי אנוש

במייל:  tali.enosh@emanuel.muni.il ולציין משרת: "מבקר/ת וממונה פניות ציבור"

בקשות שתתקבלנה במשרד מחלקת משאבי האנוש לאחר המועד האמור, לא תבואנה בחשבון.

רק פניות מתאימות תענינה

ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף

 

הגשה עד התאריך : 28/02/19