דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
מכרז פומבי מס׳: 105/18/2 הזמנה להציע הצעות לאספקת רכב מסוג סוברו פורסטר 4X4 לישוב עמנואל
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת