דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
קול קורא להקצאת מקום חניה לרכב שיתופי
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת

קול קורא להקצאת מקום חניה לרכב שיתופי

פרטי חשבון להעמדת דמי הגשת ההצעה:

בנק – 20 מזרחי, סניף – 497 קרני שומרון, חשבון – 310360, ע"ש מועצה מקומית עמנואל

לצפייה בקובץ המצורף למכרז