דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
אספקת שירותי מחשוב כולל שרתים שירותי גישה לנותני שירות ולאינטרנט אבטחת מידע וסינון תוכן שירותי טלפוניה שירותי Help Desk ותחזוקת אתרי המועצה
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת

אספקת שירותי מחשוב כולל שרתים שירותי גישה לנותני שירות ולאינטרנט אבטחת מידע וסינון תוכן שירותי טלפוניה שירותי Help Desk ותחזוקת אתרי המועצה

לחץ למסמכי המכרז

לחץ לנספחי המכרז

לחץ לתשובות לשאלות ההבהרה (8.11.20)

שימו לב הבהרה נוספת:   הקמת השרת צריכה להיות מגולמת במחיר השירות החודשי לשלוחה במידה והספק מקים שרת מרכזייה ייעודי למועצה. 

ניתן לחילופין לספק טלפוניה בענן ובלבד שהשירות יענה לדרישות המפרט הטכני.  (11.11.20)

 

הודעה חדשה בדבר המכרז: (1.11.20)

 מועצה מקומית עמנואל מודיעה בזאת כי עכב נסיבות שאינן תלויות בנו אנו נאלצים לדחות את מתן המענה לשאלות ההבהרה עד לתאריך ה8.11.20.

לאור זאת ולאור בקשת מספר מציעים אנו מודיעים גם על הארכה בהגשת הצעות למכרז מספר 105/20.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 17.11.20 בשעה 12:00.

 

הודעה נוספת בדבר המכרז: (30.9.20)

מועצה מקומית עמנואל מודיעה בזאת על הארכה בהגשת הצעות למכרז מספר 105/20.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 8.11.20 בשעה 13:30.

פתיחת תיבת המכרזים תיעשה בשעה 13:30 בלשכת ראש המועצה.

מועד קבלת תשובות לשאלות ההבהרה 1.11.20

הודעה בדבר המכרז:

מועצה מקומית עמנואל מודיעה בזאת על הארכה בהגשת הצעות למכרז מספר 105/20.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 15.10 בשעה 12:00.

בנוסף מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה עד ל20.09 בשעה 16:00

בנוסף ברצוננו להבהיר כי תוקף התקשרות המכרז הנה ל5 שנים ולא 3 שנים ועוד שנתיים כאופציה, כפי שפורסם.