דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית עמנואל
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת

אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית עמנואל

מכרז פומבי מס' 01/2021

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית עמנואל

 

החברה הכלכלית עמנואל בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה הצעות מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית עמנואל.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  המועצה המקומית עמנואל והחברה בכתובת: https://www.emanuel.muni.il/

ניתן לפנות בשאלות הבהרה בדוא"ל לכתובת: calcalit.ceo@emanuel.muni.il עד ליום שני, 05.04.2021 בשעה 12:00.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד ליום חמישי, 08.04.2021,  בשעה 12:00  באופן המפורט במסמכי המכרז.

לחץ כאן לפרסום הודעה לגבי הארכה בהגשת המכרז

לחץ כאן לתשובות לשאלות ההבהרה

לחץ כאן למסמכי המכרז

לחץ כאן למפרט טכני כולל צילומי רחפן 

לחץ כאן להודעה על הארכת המכרז

                                                                                   בכבוד רב,

                                                                                    אליהו גפני

                                                                                    יו"ר דירקטוריון החברה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז