דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת
מכרז מסגרת - ביצוע עבודות בניה, תשתיות, שיפוצים, תחזוקה ועבודות שונות
דלג לתוכן העמוד
האתר הרשמי של המועצה
תורה ומורשת בעיר מתחדשת

מכרז מסגרת - ביצוע עבודות בניה, תשתיות, שיפוצים, תחזוקה ועבודות שונות

תשובות לשאלות הבהרה 30.5.2021

הודעה מתאריך 1.6.2021

הארכת מועדים: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה עד יום חמישי 10.06.2021 בשעה 12:00.

הקלה בתנאי סף: המציע הינו קבלן רשום בקבוצת סיווג א' (לפחות) לביצוע עבודות בענף 100 ובענף 200.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז